Στα πλαίσια της φιλανθρωπικής της δραστηριότητας και του κοινωνικού της έργου,ο Ναός των Αγίων 40 Μαρτύρων ενίσχυσε για τις ημέρες του Πάσχα 200 οικογένειες, προσφέροντας τους τρόφιμα, κρέατα και χρήματα.

 

footer
  • Δευτέρα 19 Μαρτίου Χρυσάνθου και Δαρείας μαρτύρων


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ