ΙΔΡΥΤΗΣ  + Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Μαρκάκης IΔΡΥΣΗ 1966

ΠΡΟΕΔΡΟΣ + Πρωτοπρεσβύτερος Παύλος Μαρούλης  (από το1966 έως το 2015)

 

 **************************************

Συμβούλιο Συσσιτίων

1/1/2019 - 31/12/2021

Πρωτοπρεσβύτερος Σωτήριος Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)
Πέτρος Δαμαλής (Αντιπρόεδρος) 
Μιχαήλ Βουρεξάκης (Γραμματέας)
Μιχαήλ Κουτσός (Ταμίας)
Νικόλαος Γκουγκουλιάς (Μέλος)

Μαγείρισσα: ------------------------

βοηθούμενη απο ευγενείς εθελόντριες κυρίες, ών Κύριος γνωρίζει τα ονόματά των.

footer
  • Τετάρτη 5 Αυγούστου Ευσιγνίου μάρτυρος, Νόννης, Αββακούμ νεομ.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ