Εκτύπωση

   02

ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΚΑΘΕ  ΚΥΡΙΑΚΗ: 
Όρθρος - Θεία Λειτουργία  7:30 - 10:30 π.μ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 
Εσπερινός  6:00 μ.μ. 
ΚΑΘΕ  ΣΑΒΒΑΤΟ: 
Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7:30 - 9:30 π.μ. 

 
  Nisties

*Νηστεία : 5ην, 7ην, 19ην και 21ην.

*Κατάλυσις εις πάντα πλην κρεατος :  24ην, 25ην, 26ην, 27ην, 28ην και 29ην.

*Κατάλυσις εις πάντα:  9ην, 10ην, 11ην, 12ην, 13ην, 14ην, 15ην και 16ην.

 02

Δευτέρα 10 : Αγίου Χαραλάμπους 

Θεία Λειτουργία : 7:30 - 09:30 π.μ.

Τρίτη 18: Εσπερινός 17:00 μ.μ 

Τετάρτη 19 : Αγίας Φιλοθέης 

Θεία Λειτουργία: 7:30 - 9:30 π. μ.

Παρακλητικός Κανών 17:00 μ.μ